Minnesota Historical Society M-Flame LogoAdd Comment
add comment
Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America : waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden / Getrokken uit de beste kaarten van de Hr. Mitchell en anderen.
Tirion 1755
Quantity 1 map
Format Content Category: maps & atlases
Format: map
Place Subject: North and Central America
Creation Made by: Tirion, Isaak
Dates Creation: 1755
Holding Type Maps
ID Number G3300 1755 .T5 Reserve 2F
More Info MHS Library Catalog