Minnesota Historical Society M-Flame Logo

Catalog Record |

Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America : waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden / Getrokken uit de beste kaarten van de Hr. Mitchell en anderen.

ID Number: G3300 1755 .T5 Reserve 2F

Maps


1 of 1 media


NOTE: Collections items are NOT for sale. You may, however, purchase a reproduction image of this item if you see a "BUY" button.

Catalog Record |